กรมกิจการเด็กฯ เผยแพร่เพลง “คิดดี ทำดี” ในสถานรองรับทั่วประเทศ

By / 3 years ago / News / No Comments
กรมกิจการเด็กฯ เผยแพร่เพลง “คิดดี ทำดี” ในสถานรองรับทั่วประเทศ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเพลง “คิดดี ทำดี” ที่ประพันธ์โดย จิรพรรณ อังศวานนท์ สำหรับใช้ในการประกวดร้องเพลง ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” สู่สถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กฯ 30 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เด็ก และเยาวชนฟัง และฝึกร้อง ปลูกจิตสำนึกให้ทำดี และซื่อสัตย์

สุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงเหตุผลที่นำบทเพลง “คิดดี ทำดี” ของมูลนิธิ “ลมหายใจ ไร้มลทิน” ให้เด็กที่สถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 30 แห่งทั่วประเทศฟัง และฝึกร้อง เพราะเนื้อเพลงมีความหมายปลูกจิตสำนึกด้านดี เด็กเล็กจะซึมซาบ และปฏิบัติตาม

“กรมกิจการเด็กฯ มุ่งหวังให้เด็กเป็นคนดีในสังคม หลังจากมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดประกวดร้องเพลง “คิดดี ทำดี” เรามองเห็นพลังของเพลงนี้ เนื้อเพลงส่งเสริมให้คิดดี ทำดี มีการแบ่งปัน และยังสื่อถึงการเดินตาม รอยเท้าพ่อหลวง ร. 9 เพลงลักษณะนี้หายาก สมัยก่อนที่เราคุ้นๆ กันจะมีแค่ เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี หลังจากนั้นไม่มีอีกเลย จึงอยากจะส่งเสริมให้มีเพลงลักษณะนี้ และช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้แพร่หลายมากขึ้น เพื่อให้คนฟังได้ซึมซาบ และนำไปปฏิบัติ โดยไม่ได้ใช่เพียงแค่กรมกิจการเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่อยากให้เพลงประเภทนี้ได้ไปเปิดในทุกที่ เพื่อให้เนื้อเพลงเข้าไปอยู่ในใจ และนำไปปฏิบัติ”

สุภัชชา กล่าวถึงความประทับใจในเนื้อเพลงคิดดี ทำดี ต่ออีกว่า “เนื้อเพลงตั้งแต่ท่อนแรก ที่ให้เด็กมุ่งมั่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และแสดงถึงความตั้งใจทำความดีของเด็ก โดยไม่เอาเปรียบเพื่อน มีการแบ่งปันกัน เนื้อเพลงยังพูดถึงความหวัง ที่จะนำคำสอนของ ร. 9 มาเป็น แนวทางในการดำเนินชีวิต ฉะนั้น เพลงนี้จึงมี พลังในการสอนให้เด็ก และเยาวชน คิดดี ทำดี”

อีกทั้ง ยังกล่าวถึงมูลนิธิฯ ว่า “กรมกิจการเด็กฯ ขอขอบคุณ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ในฐานะองค์กรเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการที่เด็ก และเยาวชน จะเติบโตเป็นคนดี เป็นอนาคตของชาติ อยากให้ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ได้ทำงานกับองค์กรหน่วย งานภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนร่วมกัน”

จิรพรรณ อังศวานนท์ ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง ทำนองเพลง  “คิดดี ทำดี” หนึ่งในนักดนตรีที่มีบทบาทสูงในการปรับเปลี่ยนวงการเพลงไทยสากลในประเทศไทย และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงดนตรีบัตเตอร์ฟลาย ผลิตผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงประกอบโฆษณา เพลงประกอบละครเวที อัลบัมเพลงของศิลปินชื่อดังอีกหลายท่าน เผยถึงแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ว่า 

“มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มีเพลงสำหรับให้เด็กนักเรียนร้องเพื่อประกวด โดยเป็นเพลงสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย ซึ่งเมื่อฟังแล้วจะไม่ค่อยเหมาะกับนักเรียนชั้นประถม จึงมีแนวคิดว่าควรจะแต่งเพลงใหม่ที่มีเนื้อร้อง และทำนองเหมาะสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา  เนื้อร้องต้องจำง่าย สนุกสนาน ไม่ ซับซ้อนเกินไป จึงได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการแก้ไข และแบบอย่างที่ดีมาเขียนเป็นเนื้อเพลง ใช้คำง่ายๆ ให้มีผลต่อจิตใต้สำนึก และสอดแทรกแนวคิดของสังคม ซึ่งจะทำให้เกิดการรับรู้ และจดจำง่าย โดยใช้เวลาแต่งประมาณ 3 วัน” 

จิรพรรณ เปิดเผยถึงความรู้สึกหลังจากเพลงนี้ได้รับเลือกจากกรมกิจการเด็กฯ นำไปเปิดในสถานรองรับทั่วประเทศว่า “รู้สึกดีใจเพราะอยากให้เพลงนี้ช่วยกระตุ้นจิตใต้สำนึก โดยเฉพาะเนื้อเพลงท่อนที่ว่า “จะพลิกแผ่นดิน ฟื้นความดีงาม”  ซึ่งถือว่าเป็นใจความสำคัญของเพลง  เพราะเมื่อวันหนึ่งเขาโตขึ้นพลังจากเด็กไปสู่วัยรุ่นคนรุ่นใหม่จะช่วยขจัดปัญหาของสังคม เรื่องการโกง การคอร์รัพชัน เป็นต้น ทำให้เกิดแนวคิดในทางที่ถูกต้อง เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น