ครบรอบ 28 ปี ทีเอพี แจก “ทุนน้ำใจ ทีเอพี” และ หมวกกันน็อค

By / 11 months ago / News / No Comments
ครบรอบ 28 ปี ทีเอพี แจก “ทุนน้ำใจ ทีเอพี” และ หมวกกันน็อค

หวังปั้นเยาวชนคุณภาพให้จังหวัดนนทบุรี

บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ฉลองครบรอบ 28 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มุ่งเดินหน้าสานต่อปณิธานการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชน ยกระดับการพัฒนาด้านการศึกษาและความปลอดภัยบนท้องถนน มอบทุนการศึกษา “ทุนน้ำใจ ทีเอพี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แก่เยาวชนที่ได้รับคัดเลือก พร้อมมอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็กและเยาวชนแก่องค์กรบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ และราษฏร์นิยม จังหวัดนนทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวกรกนก ค้าผล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสมเกียรติ อุรีรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม และว่าที่ ร.ต.ธารดล เย็นเพ็ชร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ มาร่วมเป็นสักขีพยาน

นายกวี เมฆทรงฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า  “เพื่อให้สอดรับกับแผนแม่บทพัฒนาความยั่งยืน “Brew A Better World” อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่โรงผลิต มุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่ดีภายในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยปี 2566 นี้ เรายังคงให้โอกาสการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ผ่านการมอบ“ทุนน้ำใจ ทีเอพี” ให้แก่เยาวชนภายในพื้นที่จำนวน 40 ทุน แบ่งเป็นเยาวชนจากตำบลไทรใหญ่ จำนวน 13 คน และตำบลราษฎร์นิยม จำนวน 27 คน”

ทั้งนี้ โครงการ “ทุนน้ำใจ ทีเอพี” ถือเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องที่มอบให้เปล่า จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนภายในชนชุมชนรอบโรงผลิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกนั้น จำเป็นต้องเป็นเยาวชนที่มีความประพฤติที่ดี รวมทั้งมีผลการเรียนและสามารถรักษาผลการเรียนในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นเยาวชนที่มีความสามารถหรือเป็นเยาวชนตัวอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมชน อาทิ นักกีฬาทีมชาติ โดยระยะเวลาการมอบทุนนั้นครอบคลุมระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา

นางสาวพัชรชานันท์ ชลอเดช นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราษฏร์นิยม ตัวแทนนักเรียนทุนน้ำใจ
ทีเอพี กล่าวความรู้สึกที่ได้รับทุนฯ ว่า “รู้สึกภูมิใจที่ได้รับทุนการศึกษานี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท
ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ถือเป็นผู้มอบโอกาส และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้สามารถเข้าศึกษาต่อไปในระดับที่สูงขึ้น ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถนำโอกาสที่ได้รับไปต่อยอดสู่ในวิชาชีพพยาบาลตามความฝัน และเพื่อให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต”

นางสาวเปรมฤดี  นาคงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนนักเรียนทุนน้ำใจทีเอพี กล่าวเสริมว่า “นอกเหนือจากการสมทบทุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ได้รับมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้ว ทุนการศึกษาฯ นี้ยังช่วยให้สามารถต่อยอดความฝันที่จะร่วมงานกับทีเอพีในอนาคตอีกด้วย โดยจะนำความรู้ในสายการเรียนที่เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก สำหรับเยาวชนภายในชุมชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่สามารถรักษาผลการเรียนได้ดีอย่างต่อเนื่อง ก็ย่อมมีโอกาสได้รับทุนและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้”

“นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว ในปีนี้ เรายังตั้งเป้าลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยร่วมบริจาคหมวกกันน็อคสำหรับเด็กและเยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 100 ใบ โดยจัดสรรให้กับทางการจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม เพื่อนำไปจัดสรรภายในชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม” นายกวี เมฆทรงฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติม

กิจกรรมมอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมปลูกจิตสำนึกการสวมหมวกกันน็อคให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านการทำงานคู่กันกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับตำบลใกล้เคียงพื้นที่โรงผลิต

“เราภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวให้แก่เด็กและเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนภายในจังหวัดนนทบุรี” คุณกวี เมฆทรงฤกษ์ กล่าวทิ้งท้าย