‘ซูซูกิ’ ประกาศรางวัล Best Dealer Award 2022

By / 2 years ago / News / No Comments
‘ซูซูกิ’ ประกาศรางวัล Best Dealer Award 2022

จัดประชุมเสริมความแข็งแกร่งผู้จำหน่ายทั่วประเทศชูนโยบายประกาศเป้าหมาย 27,000 คัน พร้อมด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด Driven to Success แรงผลักดันยิ่งใหญ่สู่ความสำเร็จ” เปิดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานประจำปี 2566 พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2565 (Best Dealer Award 2022) รวมทั้งยังแจ้งสรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา หลังสร้างยอดขายที่ 20,083 คัน พร้อมประกาศแผนเปิดตัวสินค้าใหม่เพิ่มความแข็งแกร่งในปี 2566

นายมิโนรุ อามาโนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา เราประสบกับปีที่ยากลำบากอีกปีหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ไม่คาดคิดมากมายทางธุรกิจ ด้วยต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ซูซูกิมีความจำเป็นต้องปรับราคารถยนต์ขึ้น การขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งส่งผลต่อการผลิต จึงทำให้ปริมาณรถมีจำนวนน้อยสำหรับการขายในช่วงนั้น แต่เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายดีขึ้น ซูซูกิได้ขับเคลื่อนทิศทางการขายอย่างเต็มที่ โดยในปีที่ผ่านมาซูซูกิมียอดขายจำนวน 20,083 คัน ลดลง 10% เมื่อเทียบจากปี 2564 โดยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและมุ่งมั่นตั้งเป้าการขายปีนี้ที่ 27,000 คัน ด้วยกลยุทธ์การเปิดตัวสินค้าใหม่และเสริมความแข็งแกร่งเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศ

สิ่งหนึ่งที่ซูซูกิให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจช่วงภาวะวิกฤติ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์ซูซูกิในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ คือ การนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมสมรรถนะที่ดีในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการวางรากฐานด้านงานบริการของโชว์รูมและศูนย์บริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยเพื่อสานต่อแนวทางที่เราเชื่อมั่นให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซูซูกิ ได้มีการจัดการประชุมผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Driven to Success แรงผลักดันยิ่งใหญ่สู่ความสำเร็จ” พร้อมด้วยการประกาศรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2565 (Best Dealer Award 2022) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ กระตุ้นให้เกิดการดูแลและการปรับปรุงพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผ่านการตอบแทนลูกค้าด้วยความจริงใจในฐานะที่ลูกค้าทุกท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของซูซูกิเป็นอย่างดีเสมอมา

นายอามาโนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานประชุมผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ เป็นการสื่อสารแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ผู้จำหน่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งเมื่อผู้จำหน่ายมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ก็จะสามารถช่วยกันพัฒนาศักยภาพของงานบริการ รวมถึงบุคคลากรภายในองค์กรของผู้จำหน่ายให้เข้าถึงกลยุทธ์ในการดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจ และพร้อมที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกราย” 

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า สำหรับการมอบรางวัล ‘ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยนประจำปี 2565’ นับเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณภาพในการบริการงานขายและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่เป็นครอบครัวซูซูกิได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนกับคู่คิดที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับชีวิตของลูกค้าทุกท่าน  โดยรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2565 มีดังนี้

รางวัล Best of the Best 2022

คุณสมโชค โกฎมณี               บริษัท สุพรรณยนตการ เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดนนทบุรี

รางวัล Platinum Dealer 2022

คุณภูเบศ ฐิติกฤตานน                          บริษัท ดี โฟร์ คาร์ซิตี้ จำกัด                                   กรุงเทพมหานคร

คุณสนาวุธ คลังเจริญพงษ์ภา               บริษัท คลัง ออโตโมบิลส์ จำกัด                            จังหวัดนครราชสีมา

คุณพีรพัฒน์ สิทธิยานุรักษ์                   บริษัท ซูซูกิ หัวหิน (สิทธิภัณฑ์) จำกัด                  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คุณธนกานต์ สุวรรณแสง                      บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น.ออโต้เซลส์ (2016) จำกัด       จังหวัดนราธิวาส

คุณชยธร อุเทนพัฒนันท์                       บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด                                  จังหวัดขอนแก่น

คุณณัฐพล อุตรนคร                              บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด                         จังหวัดมหาสารคาม

คุณเอกชัย ลีลาเจริญวงศ์                     บริษัท ซูซูกิ ตงเจริญออโต้เซลส์ จำกัด                 กรุงเทพมหานคร

คุณพงศ์สวัสดิ์ อยู่สำราญ                     บริษัท ซูซูกิ อินดี้ บางหว้า จำกัด                          กรุงเทพมหานคร

คุณกิตติพงษ์ สกุลคู                              บริษัท ซูซูกิเจียงอุดร จำกัด                                   จังหวัดอุดรธานี

นอกเหนือจากนั้น ซูซูกิยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชำหน่ายเพิ่มเติม เช่น รางวัลยอดขายสูงสุดประจำปี 2565 รางวัลคะแนนความพึงพอใจการบริการหลังการขายสูงสุด ประจำปี 2565  และรางวัลยอดขายอะไหล่รวมทุกผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อจำนวนรถเข้าศูนย์ บริการสูงสุดประจำปี 2565 เป็นต้น

นายวัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า ซูซูกิร่วมมือกับผู้จำหน่ายทุกรายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา นอกเหนือจากการมอบบริการที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยการมุ่งเน้นอบรมพนักงานในเชิงปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของเพื่อให้มีใจรักในการบริการลูกค้าด้วยความยินดีและเต็มใจ อีกทั้งยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วนเสมือนหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานกับบริษัทฯ ด้วยความรู้สึกที่มีความสุข ไม่มีความกังวลในเรื่องส่วนตัว มีความมั่นคง และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลส่งต่อความรู้สึกไปถึงการให้บริการลูกค้าด้วยจริงใจ และเปรียบเหมือนลูกค้าเป็นครอบครัวซูซูกิเช่นกัน ภายใต้แนวคิด “SUZUKI Cause We Care – เหนือกว่าความใส่ใจ คือความเข้าใจทุกความต้องการ”

อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เราเชื่อมั่น ในปี 2565 ที่ผ่านมา ซูซูกิสามารถสร้างยอดขายรวมไปได้ทั้งสิน 20,083 คัน ประกอบด้วย

1 SUZUKI SWIFT                 จำนวน 8,641 คัน

2. SUZUKI CELERIO          จำนวน 4,072 คัน

3. SUZUKI CIAZ                  จำนวน 1,501 คัน

4, SUZUKI CARRY              จำนวน 3,362 คัน

5. SUZKI XL7                       จำนวน 1,925 คัน

6. SUZUKI ERTIGA             จำนวน 582 คัน

สำหรับในปี 2566 ด้วยแนวโน้มของสถานการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ซูซูกิเชื่อมั่นว่า จากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับความเชื่อมั่น รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกความต้องการ  ไปจนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับงานบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า จึงมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายการขายที่ 27,000 คันได้สำเร็จ