นิสสันคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบการดำเนินงาน มาตรการป้องกันควบคุมโรค

By / 2 years ago / News / No Comments
นิสสันคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบการดำเนินงาน มาตรการป้องกันควบคุมโรค

ในพื้นที่เฉพาะระดับดีเด่นจากกระทรวงสาธารณสุข

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการด้านการดำเนินงานมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal – BB&S) ระดับดีเด่น โดยมีคุณ วรชัย พงศานันต์  ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารและรักษาความมั่นคง ตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สำหรับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ Bubble and Seal จัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการมากกว่า 2,000 โรงงานได้เข้าร่วมดำเนินการจัดทำโครงการ Bubble and Seal โดยนิสสัน ประเทศไทยเป็น 1 ใน 35 สถานประกอบกิจการทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการ ‘NISSAN CARE FOR YOU’ ที่จัดกิจกรรมและมาตรการเพื่อช่วยเหลือ และยกระดับความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนตลอดช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมชมและประเมินศูนย์แยกกักรักษาในสถานประกอบการ ณ โรงงานนิสสัน ประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย พร้อมให้ความสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อช่วยลดความรุนแรงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสังคมไทยภายใต้โครงการ ‘NISSAN CARE FOR YOU’ โครงการ ‘NISSAN CARE FOR YOU’ เริ่มต้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและมาตรการเพื่อช่วยเหลือ และยกระดับความปลอดภัยให้แก่พนักงานและสังคมไทยในช่วงที่สถานการณ์ของโรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นการเปิดศูนย์แยกกักรักษาในสถานประกอบการ (Factory Accommodation Isolation – FAI) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมและประเมินอย่างใกล้ชิดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมกับผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรการ Thai Stop Covid และ Thai Stop Covid 2Plus เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา รวมไปถึงการส่งมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และการจัดหาวัคซีนให้พนักงานทั้งหมดกว่า 5,000 คน 

คุณอัครพลแก้วพินิจ ตัวแทนกลุ่มบริษัทนิสสันประเทศไทย ส่งมอบตู้แช่วัคซีนแก่
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานสาธารณสุข อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้แทนรับมอบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทยตั้งมั่นว่าจะไม่หยุดนิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการยึดมั่นในวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกการดำเนินงานขององค์กรผ่านกิจกรรมมากมายทั้งที่กำลังดำเนินการอยู่และกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต