“บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท”  

By / 1 year ago / News / No Comments
“บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท”  

สนับสนุนการศึกษาให้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์ และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) นำโดยท่านประธานฯ ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี เพื่อสนับสนุนภารกิจทางด้านการกิจทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย มี รศ.ดร. สมชาย สุภัทรกุล คณบดีคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานี้