บริษัทโฆษณาเลือก มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม

By / 6 months ago / News / No Comments
บริษัทโฆษณาเลือก มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม

บริษัท ลุค แอดส์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณา เลือกเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า      เอช เซม เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ด้วยเล็งเห็นความคุ้มค่าของการลงทุน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สีเขียว สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนไทย