ผลวิจัยชี้คนไทยเชื่อมั่นในรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นมากที่สุดแซงค่ายจีน-อเมริกา

By / 3 months ago / News / No Comments
ผลวิจัยชี้คนไทยเชื่อมั่นในรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นมากที่สุดแซงค่ายจีน-อเมริกา

ย้ำจุดยืนความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และการบริการ

บริษัท ดิฟเฟอเรนเชียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษา และวิจัยการตลาดชั้นนำ เผยข้อมูลการสำรวจวิจัยความภักดีของเจ้าของรถชาวไทยต่อแบรนด์รถยนต์ในปัจจุบัน พบว่า ลูกค้ารถยนต์ค่ายญี่ปุ่น มีความเชื่อมั่นและภักดีต่อแบรนด์ พร้อมเลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อเดิมมากที่สุดถึง 48% รองลงมาคือจากอเมริกา 39% และจากจีนน้อยที่สุด 28% โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความภักดีและผูกพันต่อแบรนด์ ได้แก่ 1) ความพึงพอใจต่อคุณภาพ และการออกแบบ 2) ภาพลักษณ์ของแบรนด์ 3) ความคุ้นเคย และความสะดวกสบาย ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 72% ยังระบุอีกว่า เหตุผลหลักในการเปลี่ยนยี่ห้อเมื่อต้องตัดสินใจซื้อรถยนต์คันใหม่ คือ ความต้องการและความชื่นชอบที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

รถยนต์ซึ่งใช้เครื่องยนต์ และรถยนต์ไฮบริด ยังคงครองใจผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังพบแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์คันใหม่ของกลุ่มเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ (Battery EV: BEV) พบว่า 42% ของกลุ่มเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันวางแผนที่จะเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าต่อไป ในขณะที่อีก 58% ยังพร้อมเลือกซื้อรถน้ำมัน และรถไฮบริด

ส่วนกลุ่มเจ้าของรถยนต์น้ำมัน และรถไฮบริด (Non-BEV) พบว่า 48% ยังยืนยันที่จะเลือกซื้อรถน้ำมัน (ICE) ต่อไป โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถได้แก่ การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก ยี่ห้อรถยนต์ และการตกแต่งภายใน ตามลำดับ

เมื่อเจาะลึกลงไปถึงเหตุผลการตัดสินใจเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ พบว่า 38% เลือกที่จะเปลี่ยนรถ เนื่องจากรถที่ใช้งานปัจจุบันเริ่มเสีย หรือไม่สามารถใช้งานต่อได้ รองลงมาคือ 17% เปลี่ยนรถไปตามไลฟ์สไตล์หรือความต้องการการใช้รถที่เปลี่ยนแปลงไป 16% เปลี่ยนเพราะกังวลเรื่องค่าบำรุงรักษาที่สูงขึ้น 16% เปลี่ยนเพราะรถถึงอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ 9% เปลี่ยนเพราะรถรุ่นใหม่มีรูปแบบ หรือฟังก์ชันที่มีความน่าสนใจมากกว่า และ 4% เลือกที่จะเปลี่ยนเพราะรถถึงระยะ (เลขไมล์) ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ 70% ของผู้ตอบแบบสำรวจตัดสินใจเปลี่ยนรถยนต์เมื่อรถมีอายุโดยเฉลี่ย 9 ปี

นายศิรส สาตราภัย กรรมการผู้จัดการ ดิฟเฟอเรนเชียล ประจประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันตลาดรถยนต์ในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้น การวิเคราะห์เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างมากที่จะทำให้แบรนด์รถยนต์สามารถแข่งขัน และยืนอยู่ในตลาดได้ เราได้ทำแบบสำรวจศึกษาพฤติกรรมและความภักดีของคนไทยต่อแบรนด์รถยนต์ต่าง ๆ ในปี 2567 จำนวนกว่า 2,500 ราย ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า แบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นยังเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นและภักดีในกลุ่มผู้บริโภค ด้วยความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ดังนั้น การส่งมอบประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้าตลอดช่วงเวลาการเป็นเจ้าของรถยนต์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เล่นรายใหม่ในตลาดรถยนต์ไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน”