03/09/2022

OR จับมือ CARSOME Academy

4 weeks ago / 0 comments

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto กับ CARSOME Academy ยกระดับบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ผนึกความร่วมมือกับ CARSOME Academy ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความสามารถเฉพาะทางด้านยานยนต์แก่บุคลากร มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการบ่มเพาะความรู้และความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรให้มีความพร้อมในสายงาน นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย นายสมสฤษฎิ์ ตรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ OR และ นายชยุตม์ธรรม์ ปริยะอังกูร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนภูมิภาค บริษัท คาร์ซัมย์ อะคาเดมี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CARSOME Academy พร้อมด้วย นางสาวณัฐิยา บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันการฝึกอบรม CARSOME … More…

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประกาศแต่งตั้ง มร.มาร์ติน ชเวงค์

4 weeks ago / 0 comments

ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานบริหารเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทยคนใหม่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เมอร์เซเดส-เบนซ์ เอจี ประกาศแต่งตั้ง มร. มาร์ติน ชเวงค์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานบริหารบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คนใหม่ ต่อจากมร. โรลันด์ โฟล์เกอร์ ซึ่งจะไปรับตำแหน่งใหม่ที่สำนักงานใหญ่ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ในประเทศเยอรมนี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ภายใต้การบริหารงานที่เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย มร. โรลันด์ โฟล์เกอร์มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท ทั้งยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ในประเทศไทย มร. โรลันด์ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายของแบรนด์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวในอนาคต ทั้งการเตรียมความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ตลอดจนการผลักดันให้เกิดโครงการ Charge to Change ซึ่งทั้งหมดคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จที่ก้าวนำเทรนด์ นอกจากนี้ การผลักดันนโยบายการทำงานด้านดิจิทัลยังส่งผลให้บริษัทบรรลุผลสำเร็จทางธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถวัดผลได้ชัดเจนทั้งในเรื่องของยอดขายและการบริการลูกค้า มร. มาร์ติน ชเวงค์ ซึ่งจะมารับตำแหน่งต่อจากมร. โรลันด์ โฟล์เกอร์ ตั้งแต่วันที่ … More…