08/11/2022

โตโยต้า ปลูกป่าชายเลน 60,000 ต้น
ต่อยอดโครงการ โตโยต้า ครบรอบ 60 ปี ปลูกป่า 600,000 ต้น

3 weeks ago / 0 comments

เดินหน้าสู่เป้าหมายสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายสมคิด ประดิษฐกำจรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  พลตรี จินตมัย  ชีกว้าง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก  ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้า บริษัทในเครือฯ ผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้า ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า พันธมิตรทางธุรกิจ และจิตอาสาโตโยต้า รวมกว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 60,000 ต้น ต่อยอดโครงการ “โตโยต้า ครบรอบ 60 ปี ปลูกป่า 600,000 ต้น” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา … More…