05/01/2023

TOYOTA Dream Car Art Contest 2023”  ชิงถ้วยพระราชทาน

4 weeks ago / 0 comments

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าสานฝันปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กไทย ผ่านกิจกรรมการประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2023”  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการวาดภาพผ่านผลงานศิลปะ สนับสนุนความสามารถเด็กไทยให้ ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ ศกนี้  TOYOTA Dream Car Art Contest เป็นโครงการประกวดวาดภาพ และระบายสีระดับโลก  จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยมุ่งหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการผ่านผลงานศิลปะ นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาส และสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก โดยโตโยต้ามุ่งหวังที่จะยกระดับ และเสริมสร้างทักษะของเยาวชนไทยทั่วประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมเวิร์กชอปในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะ และการสร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับนักเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้พื้นฐานด้านการวาดภาพ และเสริมจินตนาการด้านความคิด ภายใต้หัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน”  … More…