“Toyota President’s Award” รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า

By / 2 years ago / News / No Comments
“Toyota President’s Award” รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า

เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบรางวัลผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยมของผู้แทนจำหน่าย ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จครั้งสำคัญของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ในการรักษาคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อมอบความ พึงพอใจสูงสุด และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

“Toyota President’s Award” คือรางวัลแห่งความสำเร็จ จากผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาของผู้แทนจำหน่าย โดยประเมินครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
⦁ ด้านยอดขาย
⦁ ด้านการให้บริการลูกค้า
⦁ ด้านการบริหารงาน

โดยในปี 2564 มีผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า 18 แห่ง ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมตามหลักเกณฑ์การประเมิน และได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ได้แก่
⦁ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าโชคดี จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าดีลักซ์ จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าเมืองสองแคว จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าเมืองสุพรรณ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด
⦁ บริษัท โตโยต้าเอกนิมิตไทย จำกัด